Telefoon 035 601 35 47  /  Spoed 06 190 077 09
Wat biedt verloskundigenpraktijk Vitae en waar onderscheiden wij ons in?

Kwaliteit en klachten

Kwaliteit

Het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening is aan de beroepsorganisatie zelf. Wij werken volgens een kwaliteitsregister. De beroepsvereniging beheert en ziet toe op de ontwikkeling en bijscholing van de praktijk. Via deze beroepsvereniging, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, zijn ook onze betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacyreglement geregeld. 

De overheid bewaakt met het BIG-register het minimale niveau van kennis en vaardigheden van beroepsbeoefenaren in de zorg. Dat wettelijk vereiste minimale niveau is het niveau dat wordt bijgebracht tijdens de opleiding verloskunde. Met het Kwaliteitsregister bewaakt de KNOV zelf de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De beroepsvereniging ziet erop toe dat de verloskundige zich blijft ontwikkelen in haar vakgebied. Dit houdt onder andere in bij- en nascholing, deelnemen aan het verloskundig samenwerkingsverband, vaardigheidstrainingen en het begeleiden van stagiaires.
 

Big-register

Het is van belang dat zorgverleners hun deskundigheid en vaardigheden bijhouden. 
Wij staat geregistreerd in het BIG- register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Door deze inschrijving zijn wij bevoegd ons beroep uit te oefenen en onze beroepstitel te voeren.
 

Nummer Alice Jonker:             69912990703
Nummer Marcella Pesie:         59066398203

Klachten

Indien je klachten hebt over de verloskundige hulp van of over bejegening door je verloskundige, dan is het aan te raden eerst met ons daarover te praten. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Levert een gesprek niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de KNOV. Het is altijd mogelijk je klacht aan een andere instantie voor te leggen.

Je kunt je klacht over eerstelijns verloskundigen indienen bij de Klachtencommissie van de KNOV. Je kunt je klacht ook voorleggen aan deze commissie als de verloskundige jouw eerstelijns (poliklinische) bevalling in het ziekenhuis heeft begeleid. 

De klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  • Doet een aanbeveling aan de verloskundige
  • Behandelt je klacht onafhankelijk
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding 

Adres van de klachtencommissie, waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd:

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 - 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nlTwitter & Nieuws                            @zwangerinsoest

Kinkhoest vaccinatie zwangere

Kinkhoest vaccinatie zwangere lees meer

Fijne feestdagen!

Namens Vitae wensen we je fijne feestdagen! lees meer