Telefoon 035 601 35 47  /  Spoed 06 190 077 09
Wat biedt verloskundigenpraktijk Vitae en waar onderscheiden wij ons in?

Onderzoek naar aangeboren afwijkingen

 

Er zijn twee soorten onderzoek mogelijk. Screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 weken echo. Je beslist zelf of je wel of geen onderzoek wilt, je bent het niet verplicht. 

Voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom kan je kiezen uit twee verschillende testen:

  1. De combinatietest. Dit bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere en echo-onderzoek van het kind. Het onderzoek kan tussen 9 en 14 weken zwangerschap. De combinatietest berekent hoe groot de kans is dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. 

  2. De NIPT. Dit is een bloedonderzoek bij de zwangere. Het onderzoek kan vanaf 11 weken zwangerschap. 

De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom en de uitslag van de NIPT klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest.

Zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT, maar dat kan alleen als zij meedoen aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2).

 

Wie komen in aanmerking voor prenatale screening?

Alle zwangere vrouwen kunnen vragen om een prenatale screening. Zo'n screening staat los van leeftijd, gezondheid en de vraag of er erfelijke en/of aangeboren aandoeningen in jouw eigen familie of die van jouw partner voorkomen. 
De eigen bijdrage voor de combinatietest bedraagt ongeveer 165 euro en voor de NIPT 175 euro. De kosten van de 20 weken echo worden volledig vergoed.
 

De combinatietest

De test bestaat uit een combinatie van 2 onderzoeken:

  • een bloedonderzoek tussen de 9 en 14 weken zwangerschap;

  • een nekplooimeting bij de baby

Dit gebeurt met een echo die gemaakt wordt in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de nekplooi van de baby gemeten. De nekplooi is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat de baby Downsyndroom heeft of een andere chromosomale afwijking.

Voor het berekenen van dit risico zijn ook andere gegevens nodig, zoals jouw leeftijd en de exacte zwangerschapsduur. Een verdikte nekplooi kan ook voorkomen bij andere chromosoomafwijkingen en bepaalde lichamelijke aandoeningen zoals een hartafwijking. Een verdikte nekplooi kan ook voorkomen bij een gezond kind.

Het onderzoek brengt geen risico's met zich mee voor jou of je kind.

 

 

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

NIPT betekent: niet-invasieve prenatale test. Dit is een bloedonderzoek. Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen uit je arm. Je loopt geen risico op een miskraam.

In het bloed van de zwangere zit ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. 


Kijk voor meer informatie op: Informatie over NIPT


Bij de eerste controle bespreken we de mogelijkheden voor het screeningsonderzoek. 

Kijk voor meer informatie op https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
 

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Met echoscopie kunnen sommige lichamelijke afwijkingen, die duidelijk zichtbaar zijn, worden opgespoord.

Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

  • Open ruggetje / open schedel

  • Waterhoofd

  • Hartafwijkingen

  • Breuk of gat in het middenrif of in de buikwand

  • Ontbreken of afwijken van de nieren, botten of ledematen


Als er bij dit onderzoek geen afwijkingen worden gevonden, is dat nog geen garantie dat er helemaal geen afwijkingen bij het kind aanwezig zijn. 

Kijk voor meer informatie op de wensite van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zwangerschapsscreeningen
 

Wat betekent een uitslag bij prenatale screening?

Alle testen geven alleen een kans op een bepaalde aangeboren aandoening aan. Bij een lage kans kan de aandoening toch aanwezig zijn. Bij een hoge kans staat nog niet vast dat de aandoening daadwerkelijk aanwezig is. Wel kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek: prenatale diagnostiek. Dit kan zijn een vlokkentest, een vruchtwaterpunctie of uitgebreid echoscopisch onderzoek bij 20 weken. Alleen bij het structureel echoscopisch onderzoek is soms direct duidelijk dat er een afwijking bestaat, maar meestal volgt er ook verder onderzoek. Al deze vervolgonderzoeken zijn niet verplicht.
 

Screeningscentra

Voor deze onderzoeken verwijzen we je naar een screeningscentrum in de regio.

Verloskundig Centrum 't Gooi
Lopes Diaslaan 109  Vleugel D 
1222 VC Hilversum
T. 035-6424906

Prenataal Screeningscentrum Gooi & Eemland
Euroweg 100
3825 HD Amersfoort
T. 033-4328646

Twitter & Nieuws                            @zwangerinsoest

Kinkhoest vaccinatie zwangere

Kinkhoest vaccinatie zwangere lees meer

Fijne feestdagen!

Namens Vitae wensen we je fijne feestdagen! lees meer